flexWindow Help

Maximaliseer éérst het venster, zodat de foto's het best tot hun recht komen. Klik op miniaturen of tekstlinks in het menu om foto's of teksten groot te tonen.
De foto's worden altijd zo groot mogelijk in het beschikbare venster getoond. Als u dit venster vergroot of verkleint, wordt de volgende foto weer passend gemaakt.
Soms verschijnen i.p.v. foto's multimedia of opgemaakte pagina's, in de pagina rechts of in een nieuw venster. Als uw browser deze niet kan tonen, krijgt u de keuze om te downloaden. Speciale markering van multimedia:


Video of animatie

Geluid of muziek

Extern bestand

Opgemaakte html-pagina

Geselecteerd item

       Submenu of externe pagina

serie foto's of multimedia

Als u het geselecteerde object wilt opslaan op uw pc, klik dan op de knop bovenaan. Als dat niet bevredigend werkt, klik dan met de rechtermuisknop op die knop en kies 'Doel opslaan als...' ('Save target as...').

Sneltoetsen navigatie

Vorige link in menu, omhoog
Volgende link in menu, omlaag
Als het kan vorige in serie, anders in menu
[p] Idem: vorige in serie of in menu
Als het kan volgende in serie, anders in menu
[n], [Tab] Idem: volgende in serie of in menu

[Pg Up] 10 stapjes terug in menu, omhoog
[Pg Dn] 10 stapjes verder in menu, omlaag
[Home] Naar eerste link in menu
[End] Naar laatste link in menu
[Enter] Zelfde link, object passend in venster
[spatie] Idem: zelfde link , passend in venster
[Esc] Naar begintoestand, help gesloten